<Sitemap>

 
Kemikaliepriserne i EU er alt for høje - det skyldes primært for mange mellemled.

Men det skyldes i lige så høj grad, at markedet er totalt ugennemsigtigt, hvilket gør at producenter og mellemhandlere slipper godt fra at tage sig ublue avancer. Skandinavisk Kemikalie Import er IKKE et fordyrende mellemled, men derimod en serviceorganisation, der får sin primære avance fra producenterne selv, som betaling for at være deres salgs- og markedsføringsled i markedet. Det tætte samarbejde med producenterne giver os yderligere den fordel, at vi kan levere både hurtigt og sikkert - og altså - uden fordyrende mellemled.

At handle med os er derfor nemt og gnidningsfrit, men først og fremmest giver det sikkerhed for personlig service "The Scandinavian Way", og samtidig minimerer det risikoen for de fejltagelser og misforståelser, som alt for ofte er resultatet, når mindre erfarne må lægge ryg de komplicerede asiatiske handelsmønstre og det omfattende papirarbejde importøren udsættes for.


The EU chemical purchase price paid by the buyer is usually too high
because there are too many costly administrative middle layers.

We are manufacturers based in Asia and you receive the goods directly from the laboratory or factory.

You buy in Scandinavia by paying Nykredit Bank - no expensive middlemen and delays.

We pride ourselves of our quality personal service.

  Biological Stains & Indicators (Microscopy) - Contract production Chemicals in bulk - High Purity Acids HPLC Solvents Karl Fischer Reagent Bulk Packs Laboratory equipment Medicines - Metals Organic and inorganic chemicals Own laboratories pH Indicators and Solutions Pharmaceuticals Rare Earth Oxides Redox Indicators Research and fine chemicals